Facebook Logo

เปลี่ยนเเปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในโครงการการจัดมหกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

15/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ