คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดตัวเพลงแร๊พ Anti virus covid-19 ร่วมชมร่วมแชร์สู้การระบาดไปด้วยกัน

เปิดตัวเพลงแร๊พ Anti virus covid-19
ร่วมชมร่วมแชร์สู้การระบาดไปด้วยกัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคุณบงกช ยุพา Thai Rap TV(ไทยแร็พทีวี) และ Cobrak ร่วมสร้างสรรค์เพลง เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรค

Corona Virus disease two thousand and nineteen
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่มันอันตรายถึงชีวิต

#ร่วมชมร่วมแชร์ร่วมสู้การระบาดไปด้วยกัน #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #Anticovid19 #ลิโด้ #สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ #สำนักงานจัดการทรัพย์สิน #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #Antivirus #Covid19 #Corona #virus #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #สศร #ป้องกัน #ดูแล

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ