คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เปิดเทศกาลยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่ ณ ลานปูดำ จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเทศกาลยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานปูดำ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ งานดังกล่าว ททท. ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ หอการค้าจังหวัดกระบี่ ภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านงานศิลปะ การแสดงร่วมสมัย สตรีท อาร์ต นิทรรศการศิลปะมีชีวิต งานบวร On Tour และอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ลานปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่

แชร์