เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

18/08/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ