คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เอกสารประกอบคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่ง)

วันที่  

08/12/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ