คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างจัดกิจกรรมคู่ขนานด้านภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

09/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ