คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

แฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัยนำมาจากโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และคณะ นำนางแบบ นายแบบสวมชุดผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยร่วมแสดงเดินแฟชั่น ในงานกาชาดเและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งชุดแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัยนำมาจากโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

แชร์