โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเดินทางติดตามคณะโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทีมมะงุมมะงาหรา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สาธิตวิธีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบอัตลักษณ์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อสาธิตการนำผลงานการออกแบบไปใช้จริง เช่น การบรรจุหีบห่อ และการสกรีน เสื้อ กระเป๋า พร้อมการเสนอช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีคณะกรรมการพร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์