คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้นเทคนิคการเขียนภาพด้วยชาร์โคล (CHAR COAL ) นานาชาติ

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้นเทคนิคการเขียนภาพด้วยชาร์โคล (CHAR COAL ) นานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริมปาว และ หอศิลป์กาฬสินธุ์ โดยการบูรณาการดำเนินการของสมาคมศิลปินอีสาน ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วย นางกัญญพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ ซึ่งโครงการได้ต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ถ่านชาร์โคล ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นอย่างแพร่หลาย และถ่ายทอดเทคนิคการเขียนภาพด้วยถ่านชาร์โคลเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่

แชร์