คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในโครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณดี เพชรพรหม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญพิเศษ วิทยากรให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ และคุณจุรีพร​ ชัยเกตุ คุณนรินทร์ คลิมทอง วิทยากรสาธิตการทำหน้ากากอนามัย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ (covid-19) ได้ทราบถึงอาการของโรค สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ และการทำหน้ากากด้วยตนเองนั้น เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้สามารถนำไปใช้ในภาวะขาดแคลน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย ภายในงานได้รับเกียรติจากนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยร่วมติดตามการจัดกิจกรรม โดยมีผู้สนใจทั้งนักเรียน ประชาชน เป็นจำนวนมาก ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์