คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการอบรมการออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษในโครงการอบรมการออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2564 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการอบรม ให้สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Meet เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถรับฟังการบรรยายได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ที่ Join Google Meet https://meet.google.com/ydz-yepc-qeb Topic : กิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) การออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ร่วมสมัย (Young Designer Contemporary) ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 AM. Bangkok

แชร์