คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล”

วันที่  

19/09/60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถนนราชดำเนินกลาง

https://www.bangkoktheatrefestival.org/single-post/2017/09/17/Talk-series-สำหรับศิลปินการแสดงร่วมสมัยทุกคน-BTFBIPAM-X-OCAC

https://www.facebook.com/theatreforyouthOCAC/

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ