คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL international Art Workshok 2018”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL international Art Workshok 2018” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทน

แชร์