คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 66 คน เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะร่วมสมัย

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 66 คน เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะร่วมสมัย โดยมีเจ้าหน้าที่หอศิลป์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บรรยายเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย และนำชมผลงาน ในนิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

#ทั้งนี้สามารถชมนิทรรศการฯ

ครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องจัดนิทรรศการ

ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย โทร 02 209 3757 ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มากกว่า 70 ผลงาน

แชร์