คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“๓ ตุลาคม ๒๕๖๖” “๒๑ ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม” จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เสริมสิริมงคล หน่วยงานเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส เป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๑ ปี โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรส นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์