สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการเมืองศิลปะ จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดกระบี่ ดังนี้
เวลา 11:00 น. เยี่ยมชมพื้นที่หอศิลป์อันดามัน หอศิลป์นานาชาติ และหารือการติดตั้งชิ้นงานประติมากรรม “No Sunrise No Sunset (ประติมากรรมยายสา)” ร่วมกับผู้แทนเทศบาลเมืองกระบี่
เวลา 13.00 น. ประชุมหารือแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่ นายพัฒนศิลป์ ชูทอง ประธานชมรม Krabi Art Space ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ เจ้าของผลงาน “No Sunrise No Sunset” ณ ห้องรับรอง ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการเมืองศิลปะ จังหวัดกระบี่ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 และการติดตั้งชิ้นงานประติมากรรม “No Sunrise No Sunset” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างคุณค่าและความทรงจำให้กับประติมากรรมกระบี่เมืองศิลปะ
เวลา 16.00 น ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานประติมากรรม “No Sunrise No Sunset” ณ กระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แชร์