คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดนิทรรศการบทกวีไร้เสียง “ใช่เพียงเพราะเราเปราะบาง” โดยมี นายนฤเบศ สมฤทธิ์ Curator ของนิทรรศการฯ และศิลปินเจ้าของผลงาน ได้แก่ นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา นายณเรศ จึง นางสาวบุลากร จันทรมิตร และนางสาวสุชา แย้มกลิ่น พร้อมด้วย บรรดาแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นิทรรศการครั้งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) (ทั้งนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น-15.00 น.จะมีกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ใช่เพียงเพราะเราเปราะบาง” โดยศิลปิน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ) ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์