คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมกิจกรรม รัตนโกสินทร์ Art & Craft “Rattanakosin ART Playground” จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 22 เมษายน 2566 นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม และนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมบูธร้านค้า กิจกรรม workshop ตาข่ายดักฝัน สติ๊กเกอร์ทำมือ ช้างผ้าบริหารมือ และชมการแสดงดนตรีแจ๊สร่วมสมัย วง CAP-MOO Sextet จากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ชื่นชอบดนตรีแนวแจ๊ส

กิจกรรม รัตนโกสินทร์ Art & Craft “Rattanakosin ART Playground” จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรม กว่า 600 คน และมีรายได้ผู้ประกอบการ และศิลปิน หมุนเวียนภายในงานกว่า 5,224,284 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์