คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมชมการแสดง HIP HOP CONTEMPORARY DANCE PERFORMANCE เรื่อง RUN ณ โรงละคร HOSTBKK

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมชมการแสดง HIP HOP CONTEMPORARY DANCE PERFORMANCE เรื่อง RUN ณ โรงละคร HOSTBKK การแสดงครั้งนี้เป็นโครงการที่ คุณศรวณีย์ ธนะธนิต ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2565 จัดทำเพื่อสนับสนุนศิลปินชาวไทย สาขาศิลปะการเต้นรำร่วมสมัยให้มีโอกาสเรียนรู้ในศิลปะการแสดงพร้อมให้มีเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักผลงานสู่สายตาสาธารณชน โดยได้รับความร่วมมือจาก INSTITUTE FRANCAIS สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คณะ ZAHRBAT จากประเทศฝรั่งเศส และโรงละคร HOSTBKK ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ มีศิลปินชาวไทยที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงจำนวน 11 คน กำกับท่าเต้นและฝึกซ้อม โดย BRAHIM BOUCHELAGHEM ผู้อำนวยการและกำกับท่าเต้นคณะ ZAHRBAT จากประเทศฝรั่งเศส

แชร์