วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันศิลป์ พีระศรี” พร้อมด้วย H.E. Mr. Paolo Dionisi ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติร่วมวางช่อดอกไม้เป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้งานวันศิลป์ พีระศรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นวันครบรอบ 131 ปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “บิดาแห่งศิลปร่วมสมัยของไทย” ผู้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้แก่วงการศิลปะ และวางรากฐานการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย ภายในงานจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติต่าง ๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบเหรียญรางวัลศิลป์ พีระศรีฯ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 เรื่อง “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร การเสวนาของศิษย์เก่า หัวข้อ “80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ การแสดงดนตรี โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งจะจัดในเวลา 18.00 น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ