Facebook Logo

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในซีรีย์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายของชีวิต ศิลปินศิลปาธร” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนายตะวัน วัตุยา ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเรื่องราวการสร้าง“แรงบันดาลใจจากปลายพู่กัน” ตั้งแต่จุดเริ่มต้นครั้งยังเป็นเด็กชายตะวันที่ชื่นชอบการวาดรูประบายสี สู่การเป็นนักศึกษาในรั้ว ม.ศิลปากร จนกระทั่งผงาดสู่การ เป็นศิลปินชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จวบจนปัจจุบันที่ยังจับพู่กันรังสรรค์ผลงานสะท้อนสังคมผ่านภาพวาดสีน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ และการใช้ศิลปะบำบัดรับใช้สังคม ฟื้นฟูจิตใจให้แก่กลุ่มเปราะบางในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงการส่งต่อคำแนะนำดี ๆ ให้กับศิลปินรุ่นน้องเดินตามความฝันในการเป็นศิลปินร่วมสมัย และการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้แข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่รักในงานศิลปะและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และสามารถติดตามกิจกรรมเสวนาฯ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ศิลปินศิลปาธร 2566 รับชมรีรันได้ที่

แชร์