คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่  

07/01/65

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมีควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ราชการ นักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ