คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

KULTX หนึ่งในเครือข่ายหอศิลป์ภูมิภาคของ สศร. เปิดเทศกาลศิลปะ “แก่น เก๋า เก๋า” ใจกลางเมืองขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายชวดล สิงห์คำป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมชมเทศกาลศิลปะ “แก่น เก๋า เก๋า” (S.O.E) 2023 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (บขส. เก่า) จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการจัดแสดง Archive Panel เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองของแก่น และการแสดงศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิน 5 ท่าน พร้อมร่วมการเสวนา หัวข้อ “หาอยู่ หากิน ถิ่นที่ราบสูง” ว่าด้วยเรื่องราวของนายฮ้อย ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคอีสานมาอย่างยาวนาน ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.ชอบ ดีสวนโคก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีสาน คุณต้อง บุตรศรีชา ผู้จัดการ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และคุณสุภิวัฒน์ ชุมยางสิม ผู้ก่อตั้งกลุ่มนายฮ้อยเลือดอีสาน จากนั้นรับชมการแสดงสดของศิลปินร่วมสมัยยูกิ และการแสดงดนตรี เทศกาลศิลปะ “แก่น เก๋า เก๋า” 2023 จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2566 บริเวณ 10 จุดสำคัญทั่วตัวเมืองขอนแก่น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ