ชาติ กอบจิตติ

Chart Korbjitti

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาภาพพิมพ์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2004รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • 1994ได้รับรางวัลซีไรต์ เป็นครั้งที่ 2 ปี 2537
 • 1994ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2537
 • 1982ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2525
 • 1981รางวัลซีไรต์นวนิยาย พิมพ์เผยแพร่มากกว่า 20 ครั้ง
 • 1979ได้รับรางวัล ช่อการะเกด และรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่นประจำปี 2522 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2018(หา) เรื่องที่บ้าน
 • 2005รวมเรื่องสั้นชุดที่ 3 บริการรับนวดหน้า
 • 2003เปลญวนใต้ต้นนุ่น
 • 2000บทภาพยนตร์ ลมหลง
 • 1996บันทึก : บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต
 • 1996รายงานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตี
 • 1993นวนิยายเรื่อง เวลา
 • 1989รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2 นครไม่เป็นไร
 • 1988นวนิยายขนาดยาวเรื่อง พันธุ์หมาบ้า
 • 1987นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง หมาเน่าลอยน้ำ
 • 1984รวมเรื่องสั้นชุดที่ 2 มีดประจำตัว
 • 1983เรื่องสั้นขนาดยาว เรื่องธรรมดา
 • 1981นวนิยายเรื่อง คำพิพากษา
 • 1980นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง จนตรอก
 • 1979เรื่องสั้นกึ่งนิยาย ทางชนะ
 • 1979เรื่องสั้น ผู้แพ้