คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทำขึ้น
เพื่อเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานฯ
มุ่งเน้นการนำศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก สาขาทัศนศิลป์

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทำขึ้น
เพื่อเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานฯ
มุ่งเน้นการนำศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม