คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conferences โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์