Facebook Logo

การประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล การปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผล การปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์