คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีนายจิรวัฒน์ ระโหฐาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สังกัดกองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงาน ก.พ.ร. รับหน้าที่วิทยากร พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์