คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การเสวนาเกี่ยวกับการแสดง Butoh Contemporary Dance and Physical Theatre

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดเลย และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วม ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดขึ้น ณ Royal Square Office โดยมีวิทยากร คุณธีระวัฒน์ มุลวิไล (ประเทศไทย) ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณยูโกะ คาวาโมโต (ประเทศญี่ปุ่น) และคุณเอเจ โพธิเสน (สปป. ลาว) ดำเนินการเสวนาโดย คุณวสุรัชต อุณาพรหม ซึ่งพูดถึงที่มาที่ไปของการแสดง Butoh พร้อมแนะนำศิลปิน ประวัติการทำงาน แรงบันดาลใจการสร้างงานของแต่ละท่าน และกระบวนการในการสร้างงาน ‘Quiet House’ 2nd edition ร่วมกัน ผู้เข้าอบรมในกิจกรรมดังกล่าว คือ ครูและอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของจังหวัดหนองคาย นักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนกว่า ๕๐ คน

แชร์