คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บรรยากาศการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ
โดยคุณไกวัล กุลวัฒโนทัย ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินศิลปาธร ให้แก้ผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านดนตรีร่วมสมัย

แชร์