คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ และ ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เยาวชน เข้าร่วม ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์