คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานแถลงข่าว ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562

วันพุทธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็น ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ประจำปี 2562 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำรนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางยุพิณ ผ่องตัน คณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายปิ่นยศ พิบูลสงคราม ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์