คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้านมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชิญราย

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวทัศชล เทพกำปนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เข้านมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชิญราย

แชร์