Facebook Logo

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แชร์