Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลภาพวาดสีน้ำยอดเยี่ยมจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ