คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม และศาลตา ยาย ณ บริเวณด้านหน้า อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม และศาลตา ยาย ณ บริเวณด้านหน้า อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ