คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 จำนวน 5 ราย (วงเงิน 450,000 บาท)

วันที่  

22/03/60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ