Facebook Logo

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดงาน มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และผู้แทนจากสมาคมขัวศิลปะได้เข้าพบนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้พบหารือกับศาสตรเมธี ดร เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดพิธีดังกล่าว ร่วมกับผู้แทนจากสมาคมขัวศิลปะ และสมาคมศิลป์ภูเก็จ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์