เปิดตัวผลงาน Wall Art ภาพวาดร่วมสมัย “Blooming Art Chiang Rai” ส่วนหนึ่งของ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ณ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สมาคมขัวศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปินและ สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม เปิดตัวผลงาน Wall Art ภาพวาดร่วมสมัย “Blooming Art Chiang Rai” ส่วนหนึ่งของ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ณ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (กำแพงด้านทางเข้าชุมชนเกาะลอย) ซึ่งเชื่อมโยงกับ Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ระยะที่ 1 ผลงานการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการต่อยอดเส้นทาง การท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย “ถนนสิงหไคล-ขัวพญามังราย” ถนนสายประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบ Wall Art เสร็จสมบูรณ์และเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2 อย่างเป็นทางการให้กับจังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนา ภาพลักษณ์เมืองแห่งศิลปะ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไป+20

แชร์