คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่3 ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา และการอภิปรายและสาธิต ในหัวข้อ “เรียนให้รู้ สู่การถ่ายทอด” โดยวิทยากรได้แก่นางสาววีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง และ รศ.ดร ตรีศิลป์ บุญขจร โดยมีบุคลากรครูภาษาไทยในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ